Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

KRS: 000 000 4522


Akcja Twój Dar Serca dla Hospicjum

22 lut 2010

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego.

Pragniemy Państwa poinformować, że w marcu br. po raz drugi rozpocznie się akcja „Twój Dar Serca dla Hospicjum”. Celem tego przedsięwzięcia jest cykliczna zbiórka środków pieniężnych w szkołach województwa lubelskiego na rzecz Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie.Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym kierujemy do Państwa prośbę o zmobilizowanie społeczności lubelskich szkół do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

Przypominamy, że celem tej akcji jest nie tylko finansowe wsparcie nowo wybudowanego Sanatorium – Domu Małego Księcia w Lublinie, ale równie ważny jest wychowawczy wymiar tej akcji. Dzieci i młodzież angażując się w taką akcję, mają możliwość lepszego zrozumienia potrzeb swoich rówieśników, którzy wymagają pomocy i wsparcia. Zaangażowanie młodych ludzi w takie przedsięwzięcie jest dla nich informacją o rzeczywistych efektach ich aktywności na rzecz osób potrzebujących. Efekty, te materialne, jak i społeczne, po pierwszej edycji akcji „Twój Dar Serca dla Hospicjum” potwierdziły tezę, że to, co wartościowe warto wspierać, że jest to ważny element budowania społeczeństwa obywatelskiego. Dla niektórych młodych ludzi akcja ta stała się początkiem pracy na szerszą skalę w wolontariacie.

W związku z tym, ponownie zwracamy się do Państwa z apelem o przyłączenie się w tym roku szkolnym do akcji pomocy Hospicjum. Liczymy, że w tej edycji, podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym, do akcji przyłączy się wiele szkół z naszego województwa.

Organizatorem i koordynatorem akcji jest Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie oraz Społeczne Liceum i Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie. Patronat honorowy nad akcją objęli: Wicewojewoda Lubelski Henryka Strojnowska, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego – Prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Z wyrazami szacunku
Henryka Strojnowska – Wicewojewoda Lubelski
Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty
Prof. Lena Kolarska-Bobińska – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Zobacz wszystkie wpisy