Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

KRS: 000 000 4522


Dzieci Pomogą Dzieciom

30 wrz 2008

29.09 podpisano porozumienie w Urz. Wojewódzkim o współpracy w ramach akcji zbiórki pieniędzy w szkołach.Podpisy pod dokumentem złożyli członkowie Komitetu organizacyjnego w skład którego weszli: wicewojewoda lubelski Henryka Strojnowska, prezes Hospicjum o. Filip Buczyński, lubelski kurator Oświaty Krzysztof Babisz oraz dyrektor Społecznego Liceum i Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie Elżbieta Nawrot.

Środki zebrane w ramach zbiórki przeznaczone zostaną na dokończenie budowy Sanatorium – Domu Małego Księcia przy ul. Lędzian w Lublinie.

Akcja, poza określonym celem materialnym jakim jest zbiórka pieniędzy, ma również wymiar wychowawczy. Poprzez włączenie dzieci i młodzieży organizatorzy chcą uświadamiać i uwrażliwiać młode pokolenie na problemy, dramaty ich rówieśników, jak też zachęcać do wspierania dzieci dotkniętych chorobą.

Organizatorami akcji będą: Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie oraz Społeczne Liceum i Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie. Wicewojewoda oraz kurator sprawują honorowy patronat nad akcją.

Szczegóły planowanej akcji zostaną przedstawione w ciągu kilku najbliższych dni.

Zachęcamy także do udziału w trwającej jeszcze licytacji pucharów, które pozostały w Lublinie po nieudanym finiszu kolarzy tegorocznego Tour de Pologne. Dochód ze sprzedaży pucharów będzie przekazany na konto Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. “Małego Księcia”.

Zobacz wszystkie wpisy