Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

KRS: 000 000 4522


Jak przekazać 1% podatku?

30 gru 2008

Należy wpisać pełną nazwę Organizacji Pożytku Publicznego, numer KRS oraz wnioskowaną kwotę. W przypadku naszej organizacji należy wpisać:

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. „Małego Księcia”,
KRS: 0000004522

Mając takie informacje Urząd Skarbowy przekaże wnioskowaną kwotę 1% podatku na konto naszego Hospicjum.

RODZAJE PIT-ÓW I RUBRYKI DO WYPEŁNIENIA W CELU PRZEKAZANIA 1% PODATKU NA RZECZ NASZEGO HOSPICJUM:

PIT-28

Część M
pozycja 129 (tu wpisujemy nazwę: Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia),
pozycja 130 (tu wpisujemy nr KRS: 0000004522),
pozycja 131 (tu wpisujemy kwotę obliczonego 1% podatku zaokrąglona w dół do pełnych dziesiątek groszy).

PIT-36 L

Część N
pozycja 105 (tu wpisujemy nazwę: Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia),
pozycja 106 (tu wpisujemy nr KRS: 0000004522),
pozycja 107 (tu wpisujemy kwotę obliczonego 1%podatku zaokrąglona w dół do pełnych dziesiątek groszy).

PIT-36

Część O
pozycja 305 (tu wpisujemy nazwę: Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia),
pozycja 306 (tu wpisujemy nr KRS: 0000004522),
pozycja 307 (tu wpisujemy kwotę obliczonego 1%podatku zaokrąglona w dół do pełnych dziesiątek groszy.

PIT-37

Część H
pozycja 124 (tu wpisujemy nazwę: Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia),
pozycja 125 (tu wpisujemy nr KRS: 0000004522),
pozycja 126 (tu wpisujemy kwotę obliczonego 1% podatku zaokrąglona w dół do pełnych dziesiątek groszy.

Zobacz wszystkie wpisy