Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

KRS: 000 000 4522


Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej

20 mar 2013

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Stowarzyszenie Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia mieszczące się przy ul. Lędzian 49
w Lublinie, na mocy decyzji nr 77/2012 z dn. 30 marca 2012 r. znak: DZiK-VI-632-1-90/12/JS wydanej
przez Ministra Spraw Wewnętrznych, zorganizowało i przeprowadziło zbiórkę publiczną w terminie od dnia
2 kwietnia 2012 r. do dnia 18 marca 2013 r., na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe, ofiar do puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych, z przeznaczeniem na zakup środków higienicznych, artykułów kosmetycznych, żywności i odżywek dla dzieci oraz artykułów żywnościowych; leków
i środków higieniczno-opatrunkowych; sprzętu medycznego oraz pokrycie kosztów jego naprawy i zakup części zamiennych do sprzętu medycznego.

Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 142384,96 zł według poniższych form zbiórki:

– dobrowolne wpłaty na konto bankowe o numerze 64 1160 2202 0000 0002 1141 4547 – 52987,06 zł

– dobrowolne datki do puszek kwestarskich: 80596,97 zł

– dobrowolne datki do skarbon stacjonarnych: 8800,93 zł

Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej w kwocie 4639,47 zł (druk materiałów informacyjnych) pokryto ze środków pochodzących ze zbiórki.

W związku z realizacją celu zbiórki dofinansowano w kwocie: 137745,49 zł zakup środków higienicznych, art. żywnościowych i kosmetycznych, odżywek, leków i środków higieniczno-opatrunkowych; sprzętu medycznego, pokrycie kosztów jego naprawy, zakup części zamiennych do sprzętu medycznego dla dzieci.

 

Prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

o. dr Filip Leszek Buczyński

 

Skarbnik Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

mgr Łucja Tokarska

 

Zobacz wszystkie wpisy