Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

KRS: 000 000 4522


Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej

10 lut 2015

Wyniki zbiórki publicznej przeprowadzonej w terminie 03. marca 2014 r. do 26. stycznia 2015 r.

Stowarzyszenie Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia mieszczące się przy ul. Lędzian 49 w Lublinie, na mocy decyzji nr 112/2014 z dn. 26 lutego 2014 r. znak: DAP-ZZP.83.349.2014 oraz decyzji nr 1/2015 z dn. 05 stycznia 2015 r. znak: DAP-WZPK.83.1.2015  wydanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, zorganizowało i przeprowadziło zbiórkę publiczną w terminie od dnia 03 marca 2014 r. do dnia 26 stycznia 2015 r., na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe, ofiar do puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych, z przeznaczeniem na zakup środków higieniczno-opatrunkowych, sprzętu medycznego, pokrycie kosztów jego naprawy i zakup części zamiennych do sprzętu medycznego.

Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 97 292, 37 zł według poniższych form zbiórki:

– dobrowolne wpłaty na konto bankowe o numerze 83 1240 5497 1111 0010 5624 8318 – 7 199, 47 zł

– dobrowolne datki do puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych: 87 202, 45 zł

– sprzedaż w drodze aukcji prac dzieci oraz przedmiotów będących własnością Hospicjum – 2 660, 00 zł

– odsetki od lokat – 230, 45 zł

Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej w kwocie 5 557, 63 zł (koszty związane z organizacją zbiórki – 87, 82 zł oraz koszty kampanii informacyjnej i reklamowej – 5 469, 81 zł) pokryto ze środków pochodzących ze zbiórki.

W związku z realizacją celu zbiórki dofinansowano w kwocie: 91 734, 74 zł zakup środków higieniczno-opatrunkowych dla Podopiecznych, sprzętu medycznego, pokrycie kosztów jego naprawy oraz zakup części zamiennych do sprzętu medycznego dla dzieci.

 

Prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

o. dr Filip Leszek Buczyński

 

Skarbnik Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

mgr Łucja Tokarska

Zobacz wszystkie wpisy