Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

KRS: 000 000 4522


Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej

8 lut 2017

Stowarzyszenie Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia mieszczące się przy ul. Lędzian 49 w Lublinie, na mocy decyzji wydanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, oraz opublikowaniu informacji o nr 2016/428/OR na Portalu Zbiórek Publicznych www.zbiorki.gov.pl, zorganizowało i przeprowadziło zbiórkę publiczną w terminie od dnia 4 lutego 2016 r. do dnia 4 lutego 2017 r., na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w formie dobrowolnych datków do puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych, z przeznaczeniem na zakup leków i środków higieniczno-opatrunkowych, sprzętu medycznego, pokrycie kosztów jego naprawy, zakup części zamiennych do sprzętu medycznego, żywienie dzieci przebywających w oddziale stacjonarnej opieki paliatywnej.

Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 152503,25 zł według poniższych form zbiórki:

– dobrowolne datki do puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych – 152503,25 zł

Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej w kwocie 5225,03 zł (zakup puszek kwestarskich, druk materiałów informacyjnych oraz kampania informacyjna) pokryto ze środków pochodzących ze zbiórki.

W związku z realizacją celu zbiórki dofinansowano w kwocie: 147278,22 zł zakup leków i środków higieniczno-opatrunkowych; sprzętu medycznego, pokrycie kosztów jego naprawy oraz zakup części zamiennych do sprzętu medycznego dla dzieci, żywienie dzieci przebywających w oddziale stacjonarnej opieki paliatywnej.

 

Prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

O. dr Filip Leszek Buczyński

 

Skarbnik Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

mgr Łucja Tokarska

 

Zobacz wszystkie wpisy