Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

KRS: 000 000 4522


Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej

12 maj 2010

Stowarzyszenie Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia mieszczące się przy ul. Lędzian 49 w Lublinie, na mocy decyzji z dnia 31 marca 2009 r. znak: SA.ZZP.5022-8/09 wydanej przez Urząd Miasta Lublin, zorganizowało i przeprowadziło zbiórkę publiczną w terminie od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 1 kwietnia 2010 r., na terenie miasta Lublin, w formie ofiar do puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych, z przeznaczeniem na zakup leków i sprzętu medycznego dla dzieci oraz częściowe pokrycie kosztów administracyjnych Domu Małego Księcia.

Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 28.123,05 zł według poniższych form zbiórki:
– ofiary do puszekkwestarskich i skarbon stacjonarnych – 28.123,05 zł,
– sprzedaż cegiełekwartościowych – 0 zł,

Na zakup leków i sprzętu medycznego dla dzieci przeznaczono kwotę: 11.077,60 zł

Na częściowe pokrycie kosztów administracyjnych Domu Małego Księcia przeznaczono kwotę 16.963,44 zł

Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej w kwocie 82,01 zł(zakup puszek kwestarskich) pokryto ze środków pochodzących ze zbiórki

Prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. MałegoKsięcia o. dr Filip Leszek Buczyński,
Skarbnik Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. MałegoKsięcia mgr Łucja Tokarska

Zobacz wszystkie wpisy