Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

KRS: 000 000 4522


Twój Dar Serca 2014

17 maj 2014

Dziękujemy wszystkim placówkom szkolnym, które w tym roku zaangażowały się w akcję.

Twój Dar Serca dla Hospicjum polega na organizowaniu się szkół w wydarzenia artystyczne, kulturalne i kiermasze, aby wspomóc swoich rówieśników, terminalnie i nieuleczalnie chore dzieci – Podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Jej liderem organizacyjnym i ideowym jest Społeczne Liceum i Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie.

Celem akcji jest edukacja najmłodszych obywateli, uwrażliwianie ich na potrzeby drugiego człowieka oraz nauka współpracy na rzecz pozytywnych zmian, które można wprowadzać w najbliższym otoczeniu.

Sztab organizacyjny akcji znajduje się w Liceum i Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie przy ul. Paśnikowskiego 6 w Lublinie.

Otrzymane wsparcie finansowe w tym roku przeznaczymy na:

• Zakup leków, środków higieniczno-opatrunkowych dla Podopiecznych

• Zakup sprzętu medycznego

• Naprawy i zakup części zamiennych do sprzętu medycznego

Zobacz spot akcji

Zobacz zdjęcia z konferencji prasowej

Zobacz zdjęcia z podsumowania akcji

 

Zobacz wszystkie wpisy