Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

KRS: 000 000 4522


Twój Dar Serca 2015

10 mar 2015

Zapraszamy wszystkie szkoły z terenu Lubelszczyzny do naszej akcji.

Twój Dar Serca dla Hospicjum polega na organizowaniu się szkół w wydarzenia artystyczne, kulturalne i kiermasze, aby wspomóc swoich rówieśników, terminalnie i nieuleczalnie chore dzieci – Podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Jej liderem organizacyjnym i ideowym jest Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie.

Celem akcji jest edukacja najmłodszych obywateli, uwrażliwianie ich na potrzeby drugiego człowieka oraz nauka współpracy na rzecz pozytywnych zmian, które można wprowadzać w najbliższym otoczeniu.

Formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego placówki szkolne mogą zgłaszać się do akcji dostępny jest tutaj.  

Sztab organizacyjny akcji znajduje się w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego, Aleje Racławickie 17 w Lublinie

Koordynator akcji: Agata Łaguna, tel. 888-979-525

Dodatkowe informacje

Otrzymane wsparcie finansowe w tym roku przeznaczymy na:

  • Zakup leków, środków higieniczno-opatrunkowych dla Podopiecznych
  • Zakup sprzętu medycznego
  • Naprawy i zakup części zamiennych do sprzętu medycznego
  • Pomoc socjalną dla Podopiecznych i ich rodzin

 Spot Akcji

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz wszystkie wpisy