Zadzwoń – 81 53 71 373

Zgłoś swoją szkołę do akcji już dzisiaj!
Link do formularza rejestracyjnego KLIKNIJ

Już po raz TRZYNASTY zapraszamy wszystkie szkoły z Lubelszczyzny do udziału w akcji charytatywnej Twój Dar Serca dla Hospicjum.

Idea polega na tym, że młodzież lubelskich szkół organizuje wydarzenia, np. aukcję prac plastycznych, imprezę sportową, dyskotekę czy kiermasz podczas, których zbierane będą środki na rzecz podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.
Do akcji co roku zgłasza się ponad 150 szkół z woj. lubelskiego.
Celem akcji jest edukacja najmłodszych obywateli, uwrażliwienie ich na potrzeby drugiego człowieka
oraz nauka współpracy na rzecz pozytywnych zmian, które można wprowadzać w najbliższym otoczeniu.

Jak można dołączyć do akcji ?

Sztab akcji znajduje się w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego przy Al. Racławickich 17.
Zainteresowane szkoły zgłaszają się do sztabu po materiały – puszki i plakaty informacyjne.
Koordynatorem akcji jest Agata Łaguna – tel. 888 979 525, e-mail: laguna.aga@interia.pl

KLIKNIJ – Formularz rejestracyjny

W czerwcu odbędzie się koncert podsumowujący akcję.
Dokładna data koncertu będzie podana w późniejszym terminie.

Na co przeznaczane są zebrane fundusze ?

Otrzymane środki finansowe będą przeznaczone na pomoc i wsparcie dla naszych Podopiecznych, a w szczególności na:

  • zakup leków,
  • zakup środków higienicznych,
  • zakup środków pielęgnacyjnych,
  • zakup materiałów opatrunkowych,
  • zakup sprzętu medycznego,
  • naprawy sprzętu medycznego.

Spot akcji twój Dar Serca dla Hospicjum

Leave a Reply