Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

KRS: 000 000 4522


Twój Dar Serca dla Hospicjum

9 mar 2017

Zapraszamy wszystkie szkoły z terenu Lubelszczyzny do kolejnej edycji akcji Twój Dar Serca dla Hospicjum.

Akcja ta polega na organizowaniu się szkół w wydarzenia artystyczne, kulturalne i kiermasze, aby wspomóc swoich rówieśników, terminalnie i nieuleczalnie chore dzieci – Podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Jej liderem organizacyjnym i ideowym jest Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie.

Celem akcji jest edukacja najmłodszych obywateli, uwrażliwianie ich na potrzeby drugiego człowieka oraz nauka współpracy na rzecz pozytywnych zmian, które można wprowadzać w najbliższym otoczeniu.

Formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego placówki szkolne mogą zgłaszać się do akcji dostępny jest tutaj.  

Sztab organizacyjny akcji znajduje się w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego, Aleje Racławickie 17 w Lublinie

Koordynator akcji: Agata Łaguna, tel. 888-979-525

Spot Twój Dar Serca dla Hospicjum 2017

Dodatkowe informacje

Otrzymane wsparcie finansowe w tym roku przeznaczymy m.in. na:

·         Zakup leków, środków higieniczno-opatrunkowych dla Podopiecznych

·         Zakup sprzętu medycznego

·         Naprawy i zakup części zamiennych do sprzętu medycznego

·         Pomoc socjalną dla Podopiecznych i ich rodzin

·         Żywienie dzieci przebywających w oddziale stacjonarnej opieki paliatywnej

 

Zobacz wszystkie wpisy