Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

KRS: 000 000 4522


Twój Dar Serca dla Hospicjum

21 lut 2018

Zapraszamy wszystkie szkoły z terenu Lubelszczyzny do kolejnej edycji akcji Twój Dar Serca dla Hospicjum.

Akcja ta polega na organizowaniu się szkół w wydarzenia artystyczne, kulturalne i kiermasze, aby wspomóc swoich rówieśników, terminalnie i nieuleczalnie chore dzieci – Podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Jej liderem organizacyjnym i ideowym jest Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie.

Celem akcji jest edukacja najmłodszych obywateli, uwrażliwianie ich na potrzeby drugiego człowieka oraz nauka współpracy na rzecz pozytywnych zmian, które można wprowadzać w najbliższym otoczeniu.

Spot do akcji

 

Formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego placówki szkolne mogą zgłaszać się do akcji dostępny jest tutaj.  

Sztab organizacyjny akcji znajduje się w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego, Aleje Racławickie 17 w Lublinie

Koordynator akcji: Agata Łaguna, tel. 888-979-525

Dodatkowe informacje

Otrzymane wsparcie finansowe w tym roku przeznaczymy m.in. na:

·         zakup leków, środków higieniczno-opatrunkowych dla Podopiecznych

·         zakup materiałów medycznych

·         zakup sprzetu medycznego

·         naprawy i zakup części zamiennych do sprzętu medycznego

·         żywienie dzieci przebywających w oddziale stacjonarnej opieki paliatywnej

 

Konferencja prasowa nt. akcji

W konferencji uczestniczyli wojewoda lubelski – Przemysław Czarnek, lubelski wicekurator oświaty – Ryszard Golec, inicjator akcji dyrektor Gimnazjum i Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie – Elżbieta Nawrot, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania z Urzędu Miasta Lublin – Mirosław Jarosiński, Krzysztof Dudziński – Dyrektor Biura Poselskiego prof. Mirosława Piotrowskiego i koordynatorka akcji – Agata Łaguna.

“Zawsze mamy obowiązek aby rozbudzać wrażliwość serc, zwłaszcza młodych ludzi, bo od tego zależy przyszłość i sposób funkcjonowania całego społeczeństwa. Jestem bardzo wdzięczny ojcu prezesowi Filipowi Buczyńskiemu za całokształt pracy, którą wykonuje, ale także za ten element dzisiejszy, czyli za kolejny etap akcji Twój Dar dla Hospicjum. Dziękuję wszystkim współorganizatorom i zachęcam wszystkie szkoły, dyrektorów, nauczycieli wychowawców i rodziców do tego, aby przekonali swoje dzieci, że należy przede wszystkim ze względów moralnych wziąć udział w tej szlachetnej akcji” mówił podczas konferencji wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Zwrócił on także uwagę na uwarunkowania kulturowe, które wypierają ze świadomości młodego człowieka kwestie związane z cierpieniem i śmiercią. Podkreślił, że ta akcja uwrażliwia dzieci i młodzież na nieodłączną sferę ludzkiego życia, jaką jest właśnie cierpienie i śmierć. Zdjęcia

 

 

Zobacz wszystkie wpisy