Zadzwoń – 81 53 71 373

Hospicjum domowe

Kontakt

Szczegółowe informacje na temat warunków i procedury przyjęć uzyskasz u Kierownika Zespołu Medycznego Hospicjum pod nr

tel. 81 537 13 62

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia zostało powołane, aby objąć domową opieką dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami.

Opieka świadczona przez Hospicjum umożliwia pobyt dziecka we własnym domu przy zachowaniu wysokich standardów opieki medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej oraz duchowej.

Opieka jest bezpłatna dla rodzin Podopiecznych. Hospicjum finansuje kompleksową pomoc medyczną, zakup leków oraz specjalistycznego sprzętu medycznego dla dzieci. Dodatkowo podopieczni i ich rodziny korzystają z bezpłatnych usług stomatologicznych, zabiegów rehabilitacyjnych, poradni neurologicznej oraz pomocy udzielanej przez Poradnię Zdrowia Psychicznego w Domu Małego Księcia w Lublinie.

Jak skierować dziecko
do hospicjum domowego?

Pod opiekę Hospicjum przyjmowane są dzieci i młodzież, cierpiący na choroby nieuleczalne (przewlekłe o charakterze postępującym oraz nowotworowe w fazie terminalnej).

Procedura przyjęcia

Rodzice dziecka powinni zwrócić się z pisemną prośbą o przyjęcie dziecka pod opiekę Hospicjum, do pisma należy dołączyć pełną dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby i historię leczenia.

Dokumenty należy przesłać lub osobiście dostarczyć do biura Hospicjum w Lublinie przy ul. Lędzian 49, pok. 73.

Po analizie dokumentów lekarz Hospicjum kontaktuje się z rodziną chorego w celu umówienia wizyty w domu dziecka

Decyzja dotycząca przyjęcia dziecka pod opiekę Hospicjum podejmowana jest po wizycie lekarskiej

lek. med. Joanna Rafalska

Kierownik Medyczny Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci – opieki paliatywnej. Lekarz pediatra.

Kwalifikacja dziecka do opieki paliatywnej:

Schorzenia nienowotworowe

  • Encefalopatie pozakaźnie, niedokrwienne, niedotlenieniowe, pourazowe i inne
  • Choroby neurodegeneracyjne
  • Choroby metaboliczne
  • Choroby nerwowo-mięśniowe
  • Choroby uwarunkowane genetycznie
  • Aberracje chromosomowe
  • Zespoły wad wrodzonych
  • Niewydolności wielonarządowe – chorzy oczekujący na przeszczep narządu mogą być
    zakwalifikowani do opieki paliatywnej

Nowotwory

Wykaz chorób

Wykaz nieuleczalnych, postępujących, ograniczających życie chorób nowotworowych i nienowotworowych, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Hospicjum
perinatalne

W ramach hospicyjnej opieki perinatalnej pomagamy rodzinom dotkniętym ciężkimi chorobami dzieci. Do tej pory mieliśmy pięćdziesięcioro dzieci, których rodzice pozwolili swoim dzieciom przyjść na świat.

Hospicjum
stacjonarne

Hospicjum Stacjonarne obejmuje opieką dzieci z nieuleczalną chorobą, u których czasowo lub na stałe nie może być prowadzona opieka i leczenie w warunkach domowych.