SKLEP
+48 81 53 71 373
hospicjum@hospicjum.lublin.pl

Hospicjum domowe

Czym jest opieka domowa?

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia zostało powołane, aby objąć domową opieką dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami.

Opieka świadczona przez Hospicjum umożliwia pobyt dziecka we własnym domu przy zachowaniu wysokich standardów opieki medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej oraz duchowej.

Opieka jest bezpłatna dla rodzin Podopiecznych. Hospicjum finansuje kompleksową pomoc medyczną, zakup leków oraz specjalistycznego sprzętu medycznego dla dzieci. Dodatkowo podopieczni i ich rodziny korzystają z bezpłatnych usług stomatologicznych, zabiegów rehabilitacyjnych, poradni neurologicznej oraz pomocy udzielanej przez Poradnię Zdrowia Psychicznego w Domu Małego Księcia w Lublinie.

Kontakty:

Szczegółowe informacje na temat warunków i procedury przyjęć uzyskasz u Kierownika Zespołu Medycznego Hospicjum pod nr

81 537 13 62

lek. med. Joanna Rafalska

p.o. kierownika oddziału stacjonarnego, lekarz medycyny rodzinnej

Wykaz chorób

Wykaz nieuleczalnych, postępujących, ograniczających życie chorób nowotworowych i nienowotworowych, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Jak skierować dziecko do hospicjum domowego?

Pod opiekę Hospicjum przyjmowane są dzieci i młodzież, cierpiący na choroby nieuleczalne (przewlekłe o charakterze postępującym oraz nowotworowe w fazie terminalnej).

Procedura przyjęcia

Rodzice dziecka powinni zwrócić się z pisemną prośbą o przyjęcie dziecka pod opiekę Hospicjum, do pisma należy dołączyć pełną dokumentację medyczną opisującą przebieg choroby i historię leczenia.
Dokumenty należy przesłać lub osobiście dostarczyć do biura Hospicjum w Lublinie przy ul. Lędzian 49, pok. 73.
Po analizie dokumentów lekarz Hospicjum kontaktuje się z rodziną chorego w celu umówienia wizyty w domu dziecka.
Decyzja dotycząca przyjęcia dziecka pod opiekę Hospicjum podejmowana jest po wizycie lekarskiej

Kwalifikacja dziecka do opieki paliatywnej:

Schorzenia nienowotworowe

  • Encefalopatie pozakaźnie, niedokrwienne, niedotlenieniowe, pourazowe i inne
  • Choroby neurodegeneracyjne
  • Choroby metaboliczne
  • Choroby nerwowo-mięśniowe
  • Choroby uwarunkowane genetycznie
  • Aberracje chromosomowe
  • Zespoły wad wrodzonych
  • Niewydolności wielonarządowe – chorzy oczekujący na przeszczep narządu mogą być zakwalifikowani do opieki paliatywnej

Nowotwory

Dom
Małego Księcia

Dom Małego Księcia oferuje: Poradnię Stomatologiczną, Poradnię Zdrowia Psychicznego, Poradnię Rehabilitacyjną, Pracownię Fizjoterapii, Logopedę, Poradnię Neurologiczną, Wypożyczalnię sprzętu medycznego oraz usługi hotelowe.

Przejdź na stronę domu

Ogólnopolskie Forum
Pediatrycznej Opieki Paliatywnej

Ogólnopolskie Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej jest federacją skupiającą hospicja dla dzieci działające na terenie kraju.

Przejdź na stronę forum

Hospicjum perinatalne

W ramach hospicyjnej opieki perinatalnej
pomagamy rodzinom dotkniętym ciężkimi
chorobami dzieci. Do tej pory naszą pomoc
otrzymało ponad 100 par, które były w podobnej
sytuacji i pozwoliły swoim dzieciom przyjść na świat.

Hospicjum stacjonarne

Obejmujemy pełną opieką dzieci
z nieuleczalną chorobą, u których
czasowo lub na stałe nie może być
prowadzona opieka i leczenie
w warunkach domowych.

Hospicjum domowe

Opieka Hospicjum umożliwia pobyt
dziecka we własnym domu przy
zachowaniu wysokich standardów opieki
medycznej, psychologicznej,
pedagogicznej, socjalnej oraz duchowej.