SKLEP
+48 81 53 71 373
hospicjum@hospicjum.lublin.pl

Wsparcie Rodzin w Żałobie

Wsparcie rodzin

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia działa, by wspierać swoich podopiecznych, nieuleczalnie chore dzieci. Wiemy, że mimo ogromu cierpienia ich świat nie ogranicza się do choroby. Dlatego udzielamy całodobowej opieki medycznej w domu, jednocześnie staramy się dbać również o duchowy i emocjonalny komfort naszych dzieci. A ich świat to zwykle najbliżsi, rodzice i rodzeństwo, którzy ich kochają i dają poczucie sensu.

Kiedy przychodzi moment pożegnania, kres cierpienia dla chorego, Ci którzy zostają muszą uporać się z poczuciem straty, tęsknotą, osamotnieniem. Towarzyszenie rodzinie na poszczególnych etapach żałoby jest jednym z zadań naszego Hospicjum.

Regularne spotkania w gronie rodzin zjednoczonych przez opiekę Hospicjum oraz doświadczenie śmierci chorego Dziecka tworzą miejsce na wyrażenie emocji i myśli związanych z przeżywaniem żałoby oraz rozmowy z osobami niosącymi podobne doświadczenia. W konsekwencji takie spotkania dają możliwość właściwego przeżycia żałoby – podzielenia się trudami i niesienia wzajemnego wsparcia.

Dom
Małego Księcia

Dom Małego Księcia oferuje: Poradnię Stomatologiczną, Poradnię Zdrowia Psychicznego, Poradnię Rehabilitacyjną, Pracownię Fizjoterapii, Logopedę, Poradnię Neurologiczną, Wypożyczalnię sprzętu medycznego oraz usługi hotelowe.

Przejdź na stronę domu

Ogólnopolskie Forum
Pediatrycznej Opieki Paliatywnej

Ogólnopolskie Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej jest federacją skupiającą hospicja dla dzieci działające na terenie kraju.

Przejdź na stronę forum

Hospicjum perinatalne

W ramach hospicyjnej opieki perinatalnej
pomagamy rodzinom dotkniętym ciężkimi
chorobami dzieci. Do tej pory naszą pomoc
otrzymało ponad 100 par, które były w podobnej
sytuacji i pozwoliły swoim dzieciom przyjść na świat.

Hospicjum stacjonarne

Obejmujemy pełną opieką dzieci
z nieuleczalną chorobą, u których
czasowo lub na stałe nie może być
prowadzona opieka i leczenie
w warunkach domowych.

Hospicjum domowe

Opieka Hospicjum umożliwia pobyt
dziecka we własnym domu przy
zachowaniu wysokich standardów opieki
medycznej, psychologicznej,
pedagogicznej, socjalnej oraz duchowej.