Zadzwoń – 81 53 71 373

Stowarzyszenie

Lubelskie Hospicjum im. Małego Księcia

Cele Stowarzyszenia

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia funkcjonuje od 1997 roku. Zostało powołane, aby objąć domową opieką dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami.

Opieka świadczona przez Hospicjum umożliwia pobyt dziecka we własnym domu przy zachowaniu wysokich standardów opieki medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej oraz duchowej. Opieka jest bezpłatna dla rodzin Podopiecznych. Hospicjum finansuje kompleksową pomoc medyczną, zakup leków oraz specjalistycznego sprzętu medycznego dla dzieci.

Dodatkowo podopieczni i ich rodziny korzystają z bezpłatnych usług stomatologicznych, zabiegów rehabilitacyjnych, poradni neurologicznej oraz pomocy udzielanej przez Poradnię Zdrowia Psychicznego w Domu Małego Księcia w Lublinie.

Statut

Uchwalony 28. czerwca 2021 roku przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne: za 2021 rok (.pdf, .xml) | za 2020 rok | za 2019 rok |za 2018 rok | za 2017 rokza 2016 rok | za 2015 rok
Rachunek zysków i strat:

Hospicjum
perinatalne

W ramach hospicyjnej opieki perinatalnej pomagamy rodzinom dotkniętym ciężkimi chorobami dzieci. Do tej pory mieliśmy kilkanaścioro dzieci, których rodzice pozwolili swoim dzieciom przyjść na świat.

Hospicjum stacjonarne

Obejmujemy pełną opieką dzieci z nieuleczalną chorobą, u których czasowo lub na stałe nie może być prowadzona opieka i leczenie w warunkach domowych.

Hospicjum
domowe

Opieka Hospicjum umożliwia pobyt dziecka we własnym domu przy zachowaniu wysokich standardów opieki medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej oraz duchowej.

Dom Małego Księcia

Dom Małego Księcia to miejsce pozbawione barier architektonicznych,
w którym zarówno Mali jak i Dorośli Pacjenci znajdują staranną i troskliwą opiekę.