SKLEP
+48 81 53 71 373
hospicjum@hospicjum.lublin.pl

Hospicjum stacjonarne

Kiedy możemy objąć dzieci opieką?

Hospicjum Stacjonarne obejmuje opieką dzieci z nieuleczalną chorobą, u których czasowo lub na stałe nie może być prowadzona opieka i leczenie w warunkach domowych.

Dzieje się tak w przypadku:

  • zaostrzenia objawów choroby podstawowej oraz konieczności wykonania badań i konsultacji w warunkach stacjonarnych
  • leczenia ostrych infekcji, wymagających intensywniejszej terapii i stałego nadzoru nad stanem pacjenta
  • leczenia powikłań choroby, np. odleżyn,
  • braku rodziców lub opiekunów dziecka – dzieci osierocone,
  • okresu po wypisie ze szpitala, gdy rodzice uczą się opieki nad dzieckiem, aby móc później samodzielnie opiekować się nim w domu,
  • konieczności czasowego wyręczenia rodziców lub opiekunów w opiece nad dzieckiem.

Kontakty:

Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji do pobytu w hospicjum stacjonarnym uzyskasz pod numerami tel.:

Lekarz kierujący oddziałem
81 537 13 08

Pielęgniarka oddziałowa
81 537 13 09

lek. med. Zofia Lichota

p.o. kierownika oddziału stacjonarnego, lekarz medycyny rodzinnej

Wykaz chorób

Wykaz nieuleczalnych, postępujących, ograniczających życie chorób nowotworowych i nienowotworowych, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Jak skierować dziecko
do hospicjum stacjonarnego?

Skontaktuj się z lekarzem kierującym hospicjum, tel. 607 504 620.

Rozpoznanie choroby

Dziecko kierowane do hospicjum stacjonarnego powinno mieć postawione rozpoznanie jednej z chorób kwalifikujących do przyjęcia oraz opinię, że zakończone zostało leczenie przyczynowe. Kwalifikacji do leczenia stacjonarnego dokonuje lekarz hospicjum.

Zgoda rodziców lub opiekunów

Wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów na pobyt dziecka w hospicjum stacjonarnym oraz akceptacja zasad opieki paliatywnej (zasada zapewnienia pacjentowi i rodzinie jak największego komfortu m.in. przez usunięcie bólu i innych uporczywych objawów występujących u chorego oraz unikanie uporczywej terapii, nie przynoszącej choremu korzyści).

Przyjęcie

W ustalonym terminie dziecko – ze skierowaniem od lekarza prowadzącego, będącego Lekarzem Ubezpieczenia Zdrowotnego, przyjmowane jest do hospicjum stacjonarnego.

Opieka

Podczas pobytu w hospicjum stacjonarnym pacjenci mają zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską, opiekunek medycznych, psychologa, fizjoterapeuty, duszpasterza, wolontariuszy. Kierujemy też na niezbędne konsultacje, w tym stomatologiczne. Rodzice mogą stale przebywać przy dzieciach lub odpoczywać w części hotelowej, położonej na wyższym piętrze.

Dokumenty wymagane
do przyjęcia do oddziału stacjonarnego

Dom
Małego Księcia

Dom Małego Księcia oferuje: Poradnię Stomatologiczną, Poradnię Zdrowia Psychicznego, Poradnię Rehabilitacyjną, Pracownię Fizjoterapii, Logopedę, Poradnię Neurologiczną, Wypożyczalnię sprzętu medycznego oraz usługi hotelowe.

Przejdź na stronę domu

Ogólnopolskie Forum
Pediatrycznej Opieki Paliatywnej

Ogólnopolskie Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej jest federacją skupiającą hospicja dla dzieci działające na terenie kraju.

Przejdź na stronę forum

Hospicjum perinatalne

W ramach hospicyjnej opieki perinatalnej
pomagamy rodzinom dotkniętym ciężkimi
chorobami dzieci. Do tej pory naszą pomoc
otrzymało ponad 100 par, które były w podobnej
sytuacji i pozwoliły swoim dzieciom przyjść na świat.

Hospicjum stacjonarne

Obejmujemy pełną opieką dzieci
z nieuleczalną chorobą, u których
czasowo lub na stałe nie może być
prowadzona opieka i leczenie
w warunkach domowych.

Hospicjum domowe

Opieka Hospicjum umożliwia pobyt
dziecka we własnym domu przy
zachowaniu wysokich standardów opieki
medycznej, psychologicznej,
pedagogicznej, socjalnej oraz duchowej.