Zadzwoń – 81 53 71 373

Hospicjum stacjonarne

Kontakty

Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji do pobytu w hospicjum stacjonarnym uzyskasz pod numerami tel.:

lekarz kierujący oddziałem

  • 81 537 13 08

pielęgniarka oddziałowa

  • 81 537 13 09

Kiedy możemy objąć
dzieci opieką?

Hospicjum Stacjonarne obejmuje opieką dzieci z nieuleczalną chorobą, u których czasowo lub na stałe nie może być prowadzona opieka i leczenie w warunkach domowych.

Dzieje się tak w przypadku:

  • zaostrzenia objawów choroby podstawowej oraz konieczności wykonania badań i konsultacji w warunkach stacjonarnych
  • leczenia ostrych infekcji, wymagających intensywniejszej terapii i stałego nadzoru nad stanem pacjenta
  • leczenia powikłań choroby, np. odleżyn,
  • braku rodziców lub opiekunów dziecka – dzieci osierocone,
  • okresu po wypisie ze szpitala, gdy rodzice uczą się opieki nad dzieckiem, aby móc później
    samodzielnie opiekować się nim w domu,
  • konieczności czasowego wyręczenia rodziców lub opiekunów w opiece nad dzieckiem.

Jak skierować dziecko
do hospicjum stacjonarnego?

Skontaktuj się z lekarzem kierującym hospicjum, tel. 607 504 620.

Rozpoznanie choroby

Dziecko kierowane do hospicjum stacjonarnego powinno mieć postawione rozpoznanie jednej z chorób kwalifikujących do przyjęcia oraz opinię, że zakończone zostało leczenie przyczynowe. Kwalifikacji do leczenia stacjonarnego dokonuje lekarz hospicjum.

Zgoda rodziców lub opiekunów

Wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów na pobyt dziecka w hospicjum stacjonarnym oraz akceptacja zasad opieki paliatywnej (zasada zapewnienia pacjentowi i rodzinie jak największego komfortu m.in. przez usunięcie bólu i innych uporczywych objawów występujących u chorego oraz unikanie uporczywej terapii, nie przynoszącej choremu korzyści).

Przyjęcie

W ustalonym terminie dziecko – ze skierowaniem od lekarza prowadzącego, będącego Lekarzem Ubezpieczenia Zdrowotnego, przyjmowane jest do hospicjum stacjonarnego.

Opieka

Podczas pobytu w hospicjum stacjonarnym pacjenci mają zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską, opiekunek medycznych, psychologa, fizjoterapeuty, duszpasterza, wolontariuszy. Kierujemy też na niezbędne konsultacje, w tym stomatologiczne.

Rodzice mogą stale przebywać przy dzieciach lub odpoczywać w części hotelowej, położonej na wyższym piętrze.

lek. med. Zofia Lichota

p.o. kierownika oddziału stacjonarnego, lekarz medycyny rodzinnej

 

Wykaz chorób

Wykaz nieuleczalnych, postępujących, ograniczających życie chorób nowotworowych i nienowotworowych, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Dokumenty wymagane
do przyjęcia do oddziału stacjonarnego

Hospicjum
perinatalne

W ramach hospicyjnej opieki perinatalnej pomagamy rodzinom dotkniętym ciężkimi chorobami dzieci. Do tej pory mieliśmy pięćdziesięcioro dzieci, których rodzice pozwolili swoim dzieciom przyjść na świat.

Hospicjum
domowe

Opieka Hospicjum umożliwia pobyt dziecka we własnym domu przy zachowaniu wysokich standardów opieki medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej oraz duchowej.