SKLEP
+48 81 53 71 373
hospicjum@hospicjum.lublin.pl

Wolontariat

Uwaga!

Kandydatów do wolontariatu prosimy o zgłaszanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres: wolontariat@hospicjum.lublin.pl lub osobiście w Domu Małego Księcia. Formularz do pobrania znajduje się na dole strony.

Formy wolontariatu w naszym Hospicjum

 • Pomoc w pracy biurowej (dotyczy to zwłaszcza okresów przedświątecznych, kiedy chcemy chociaż w postaci symbolicznej kartki świątecznej podziękować naszym Darczyńcom za współtworzenie hospicyjnego dzieła).
 • Pomoc w organizowaniu imprez okolicznościowych dla naszych pacjentów (np. Dzień Dziecka, Opłatek, wyjazdy integracyjno-rekreacyjne, koncerty).
 • Promocja LHD.
 • Kwestowanie na rzecz LHD.
 • Pomoc w wydawaniu „Informatora” – naszej hospicyjnej gazetki.
 • Prowadzenie strony LHD w Internecie.
 • Budowanie świadomości społecznej dotyczącej działalności Hospicjum,
 • Organizowanie czasu wolnego naszym Podopiecznym.

Bezpośredni kontakt z dziećmi

Ostatnia z form wolontariatu, z racji bezpośredniego kontaktu z dziećmi chorymi terminalnie i ich rodzinami, wymaga nieco szerszego omówienia. Osoby pretendujące do tej formy wolontariatu biorą udział w rozmowie i badaniach psychologicznych.

Celem tego etapu selekcji kandydatów na wolontariuszy jest poznanie motywów bezinteresownej pomocy w LHD. Wolontariusze jeżdżący do Dzieci powinni być pełnoletni, nieobciążeni żałobą po kimś bliskim. Znaczenie odgrywa także otrzymany w testach profil osobowości.

Szkolenia wewnętrzne

 • Jednostki chorobowe w LHD (ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych trudności, jakie może napotkać wolontariusz w kontakcie z dzieckiem).
 • Etapy umierania i wsparcie w żałobie.
 • Pedagogika zabawy.
 • Teologia cierpienia.
 • Prawa i obowiązki wolontariuszy.

Jeden wolontariusz, jedno Dziecko

Po odbyciu zajęć każdy wolontariusz obejmuje opieką jedno dziecko. Pierwsza wizyta odbywa się w obecności psychologa i poprzedzona jest ogólnymi informacjami o rodzinie i chorym dziecku. W czasie tej wizyty omawiane są oczekiwania rodziny i dziecka odnośnie pracy wolontariusza. Okres próbny trwa około 1. miesiąca. W tym czasie wolontariusz i rodzina naszego Podopiecznego mają możliwość przyjrzeć się sobie wzajemnie, sprawdzić czy to, co robi wolontariusz, odpowiada obu stronom. Najczęściej okres próbny kończy się podpisaniem przez wolontariusza rocznej umowy z Hospicjum. Po upływie tego okresu istnieje możliwość przedłużenia umowy, z czego korzysta większość naszych wolontariuszy. Sama umowa ma charakter prawny i określa obowiązki oraz przywileje wolontariuszy.

Wolontariusz jeżdżący do swojego podopiecznego odwiedza go raz w tygodniu (sprawozdania ze spotkań umieszcza w przeznaczonej do tego teczce). W większości przypadków praca wolontariuszy polega na organizowaniu dziecku czasu wolnego, zabawie w różnych formach, w zależności od ograniczeń, jakie niesie ze sobą choroba. Czasami rodzice mogą oczekiwać pomocy lub wyręczenia ich w pewnych pracach domowych, aby ten czas przeznaczyć tylko swojemu choremu dziecku. W niektórych rodzinach potrzebny jest także wolontariusz do pomocy zdrowemu rodzeństwu np. przy odrabianiu lekcji.

Kontakt z psychologiem

Ze względu na obciążenia wynikające z kontaktu z dzieckiem chorym terminalnie i jego rodziną, przynajmniej raz w miesiącu wolontariusz kontaktuje się z psychologiem. Spotkanie to może mieć charakter grupowy (raz w miesiącu organizowana jest Msza św. dla wolontariuszy i wspólne spotkanie bezpośrednio po niej) lub indywidualny (na zgłoszenie wolontariusza). Doświadczenie nauczyło nas, że taki bezpośredni monitoring pracy wolontariusza zapobiega trudnościom, jakie może on mieć nie tylko w kontakcie z naszym Podopiecznym i jego rodziną, ale również w życiu osobistym. Nie jest nam obojętne co prywatnie dzieje się z naszymi wolontariuszami i jeśli możemy to chętnie służymy im radą i pomocą. Oprócz psychologa bezpośrednim opiekunem wolontariuszy jest także kapelan, z którym wolontariusze mogą dzielić swoje obawy i wątpliwości natury duchowej.

Wyjazdy szkoleniowo-integracyjne

Przynajmniej raz w roku odbywa się wyjazd szkoleniowo-integracyjny. Gdzieś w urokliwym miejscu jest czas na warsztaty, rozmowy przy ognisku, zabawę i odpoczynek od tego co niesie ze sobą codzienność. Na te wyjazdy wolontariusze i opiekunowie czekają z tęsknotą.

Nasi wolontariusze to w dużej części ludzie młodzi, studenci wyższych uczelni lubelskich, ale sporą grupę tworzą również osoby w sile wieku, realizujący się zawodowo i rodzinnie. Sam fakt zgłoszenia do wolontariatu świadczy o wrażliwości na cudze nieszczęście. Wielu wolontariuszy, po doświadczeniach w posłudze naszym Podopiecznym i ich rodzinom, jest zdania, że ofiarowując swój wolny czas otrzymują w zamian dużo, dużo więcej….

Jako zespół hospicyjny jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi wolontariuszy dotyczące funkcjonowania naszej placówki. Ich pomysły i zapał do bezinteresownej pracy na rzecz drugiej osoby nie pozwalają nam osiąść na „mieliźnie rutyny”.