SKLEP
+48 81 53 71 373
hospicjum@hospicjum.lublin.pl

Aktualności

13 czerwca 2023

Doktor honoris causa w naszej ekipie

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 6.06.2023 r. lekarz naszej Poradni Stomatologicznej – prof. Mansur Rahnama-Hezavah został odznaczony tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Panu Profesorowi składamy serdeczne gratulacje.

Mansur Rahnama-Hezavah (ur. 2 czerwca 1960 r. w Teheranie) – profesor nauk medycznych, praktykujący lekarz stomatolog oraz nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalność naukowa: chirurgia szczękowo-twarzowa.

W latach 1985-1990 studiował na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Początek aktywności zawodowej to rok 1990, w którym Kandydat ukończył studia w Akademii Medycznej w Lublinie, następnie podjął pracę w macierzystej uczelni. Pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej uzyskał w roku 1992, natomiast drugi stopień specjalizacji z chirurgii szczękowej – w roku 1998. Rozwój kariery naukowej wiąże się również z macierzystą uczelnią, gdzie w 1997 roku na podstawie rozprawy pt. Doświadczalnie wywołane zmiany w kościach szczęki i żuchwy w osteoporozie polekowej uzyskał na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie stomatologia, specjalność: chirurgia szczękowo-twarzowa.

Kolejne awanse naukowe wiązały się ze zmianą stanowisk służbowych. Po uzyskaniu doktoratu został zatrudniony na stanowisku adiunkta Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie na I Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym w Katedrze Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej. Dalszy rozwój naukowy zaowocował przyznaniem Kandydatowi w 2009 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych przez macierzystą uczelnię. a następnie profesora nadzwyczajnego w tej uczelni (przemianowanej w międzyczasie na Uniwersytet Medyczny w Lublinie). W 2010 objął stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej na tej uczelni. Dzięki wysokiej aktywności naukowej i dydaktycznej wszedł w skład Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Zespół Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu oraz Nauk o Kulturze Fizycznej).

W 2014 roku Mansur Rahnama Hezavah z rąk Prezydenta RP odebrał tytuł profesora nauk medycznych. W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji. Wysoka pozycja zawodowa zaowocowała powołaniem Pana Profesora w 2014 na konsultanta krajowego z zakresu chirurgii stomatologicznej. W 2018 roku został prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej. Kandydat zasiada w Radzie Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Należy do lubelskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Prof. Mansur Rahnama-Hezavah uzyskał liczne wyróżnienia i medale, w tym: Złoty Krzyż Zasługi (2018), Medal 700-lecia Lublina, Medal Komisji Edukacji Narodowej (2020), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2021).

Zobacz także

Dom
Małego Księcia

Dom Małego Księcia oferuje: Poradnię Stomatologiczną, Poradnię Zdrowia Psychicznego, Poradnię Rehabilitacyjną, Pracownię Fizjoterapii, Logopedę, Poradnię Neurologiczną, Wypożyczalnię sprzętu medycznego oraz usługi hotelowe.

Przejdź na stronę domu

Ogólnopolskie Forum
Pediatrycznej Opieki Paliatywnej

Ogólnopolskie Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej jest federacją skupiającą hospicja dla dzieci działające na terenie kraju.

Przejdź na stronę forum

Akcja ProcentujeMY

Po raz szósty Skende Shopping Lublin we współpracy z Urzędem Miasta Lublin realizuje akcję ProcentujeMY – 1,5% zostawiam w Lublinie. ProcentujeMY to...
26 lutego 2024

Rehabilitacja w Domu Małego Księcia – wywiad

Rozmawiamy z doktor Kaliną Jaworską, Kierownik Poradni Rehabilitacyjnej w Domu Małego Księcia w Lublinie przy ul. Lędzian 49 (więcej…)
15 lutego 2024

Wygraj konkurs i wesprzyj Hospicjum Małego Księcia

Praca.pl rusza z drugą edycją konkursu charytatywnego! Tym razem chcemy abyście pokazali nam jak wygląda praca marzeń człowieka XXI wieku, znowu liczymy...
12 lutego 2024