Zadzwoń – 81 53 71 373

Fundacja PKO Banku Polskiego wspiera działalność naszego Hospicjum.

„Dobroczynność jest miarą szacunku dla otoczenia, w szczególności dla drugiego człowieka. To podstawowy instrument budowania solidarności społecznej. Naszym celem jest służba ukierunkowana na dobro wspólne, czyli tworzenie warunków społecznych umożliwiających wszystkim poprawne funkcjonowanie. Oferujemy strategiczne wsparcie dla wybranych organizacji społecznych zaangażowanych w obszary programowe kluczowe dla rozwoju każdego społeczeństwa. Wykorzystując warunki stworzone przez obowiązujące prawo koncentrujemy nasze działania na rzecz dobra publicznego” – Fundacja PKO Banku Polskiego.

Otrzymana darowizna finansowa od Fundacji PKO Banku Polskiego pomogła w zakupie potrzebnych leków oraz środków pielęgnacyjno-higienicznych dla naszych Podopiecznych.
Świadczymy pomoc w ramach hospicjum domowego, stacjonarnego i perinatalnego. Celem Hospicjum jest poprawa jakości życia naszych Podopiecznych poprzez otaczanie ich specjalistyczną i troskliwą opieką medyczną, psychologiczną, duchową oraz socjalną. Zapewniamy sprzęt medyczny, leki i środki pielęgnacyjno-higieniczne, które są niezbędne w codziennej opiece nad nieuleczalnie chorymi dziećmi.
Dziękujemy Fundacji PKO Banku Polskiego za okazaną pomoc i wsparcie.