Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

KRS: 000 000 4522


Twój Dar Serca dla Hospicjum

16 paź 2008

Przebieg akcji w roku szkolnym 2008/2009

Cel akcji:

Zbiórka pieniędzy na dokończenie budowy i wyposażenie Sanatorium Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. „Małego Księcia” w Lublinie przy ul. Lędzian.

Termin zgłaszania się szkół do akcji: 21października – 05 listopada 2008 r.
telefonicznie: Agata Łaguna, tel.782 123 832
lub na adres:sobieski@sobieski.lublin.pl

Puszki będą pobierane w siedzibie SLOiGim. Jana III Sobieskiego w Lublinie, Al. Racławickie 17 od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-17.00 u P. Agaty Łaguny.

Termin zbiórki: 06-20listopada 2008r.

Termin i miejsce zwrotu puszek: 12-20listopada 2008r.; godz. 10.00-17.00 w siedzibie SLOiG im. Jana III Sobieskiego w Lublinie, Al. Racławickie 17

Zakończenie akcji: 20listopada 2008r.

Główny Koordynator Akcji:
Agata Łaguna
Al.Racławickie 17, Lublin
tel.782 123 832

Organizatorzy akcji:

Społeczne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego
Wicewojewoda Lubelski – p. Henryka Strojnowska
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

Zobacz regulamin akcji

Zobacz wszystkie wpisy