SKLEP
+48 81 53 71 373
hospicjum@hospicjum.lublin.pl

KONFERENCJA

Program konferencji:
“Współczesne wyzwania dla hospicyjnej opieki perinatalnej“

Dwór Anna w Jakubowicach Konińskich - 15 MARCA 2024

8.30

Rejestracja uczestników

9.00

Otwarcie konferencji

9.00 - 9.45

Klasyfikacja najczęstszych jednostek chorobowych w hospicyjnej opiece perinatalnej.

Prof. dr. hab. Janusz Kocki, Wojewódzki konsultant w dziedzinie genetyki
9.45 - 10.15

Prawne uwarunkowania realizacji perinatalnej opieki paliatywnej w Polsce.

Mecenas Agnieszka Dudzińska
10.15 - 10.45

Zalety współpracy ośrodka referencyjnego w realizacja hospicyjnej opieki perinatalnej.

Dr Aneta Libera, Kliniczny Oddział Położnictwa, Perinatologii i Chorób Kobiecych SPSK 4 w Lublinie, koordynator LHD
10.45 - 11.00

Opieka poradni żywieniowej jako uzupełnienie opieki hospicjum domowego.

Blanka Grala Menedżer Służby Zdrowia Nutrimed/Promedica
11.00 - 11.30

Panel dyskusyjny, doświadczenia innych ośrodków.

11.30 - 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 12.30

Opieka perinatalna w modelu pediatrycznej opieki paliatywnej.

O. dr Filip Buczyński, prezes LHD
12.30 - 12.45

Realizacja hospicyjnej opieki perinatalnej w wymiarze socjalnym.

mgr Anna Maj
12.45 - 14.15

Panel dyskusyjny „Pierwsze spotkania z matką/parą w ramach hospicyjnej opieki perinatalnej”

dr Aneta Libera (szpital), mgr Katarzyna Łukasiuk, mgr Joanna Głowacka (koordynatorki), O. dr Filip Buczyński (punkt konsultacyjny w Domu Małego Księcia)
14.15 - 15.15

Dyskusja. Doświadczenia innych ośrodków

15.15 - 15.45.

Obiad

15.45 – 17.00

Panel dyskusyjny. Przyszłość pediatrycznej opieki paliatywnej.

Prof. Maciej Niedźwiecki, O. dr Filip Buczyński. Członkowie zespołu do spraw przygotowania projektu długookresowej strategii rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej przy Ministrze Zdrowia
17.00

Zakończenie konferencji

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: pr@hospicjum.lublin.pl

Opłata za udział w konferencji:

400 zł – studenci
450 zł – wpłata do 14 marca

Wpłata na konto:
Bank Millennium S.A. 03 1160 2202 0000 0000 6017 6058

Tytuł przelewu: Opłata za konferencję, imię i nazwisko

Możliwość otrzymania FA VAT– dane do faktury prosimy wysłać na adres: pr@hospicjum.lublin.pl

Organizator:

Patronat:

sponsorzy:

Kontakt
Napisz do nas lub zadzwoń
pr@hospicjum.lublin.pl
tel. 81 5371365